Մասնագետ

Ստորաբաժանում` Հաղորդակցության և գովազդային

Ենթաբաժին` Մարքեթինգ

Բաժին` Մարքեթինգ և հաղորդակցություն 

Պաշտոնի նպատակը`Պլանավորել, մշակել և կազմակերպել գովազդային արշավները ընկերության ծառայությունների մասին իրազեկման գործընթացի շարունակականությունը ապահովելու նպատակով` մարքեթինգ պլանի և տնօրինության որոշումների համաձայն:

Հիմնական գործառույթները.

Գովազդային արշավի պլանավորում

 • Մեդիա միջոցի որոշում:
 • Մեդիա մոնիթորինգի իրականացում և մեդիա պլանի մշակում:
 • Մատակարարի ընտրության կատարում:
 • Հաղորդակցության պլանի մշակում:

Գովազդային արշավի մշակում

 • Հաղորդակցության ռազմավարության մշակում:
 • Համապատասխան տեքստերի մշակում և ներկայացում:

Գովազդային արշավի նախապատրաստում և մեկնարկի կազմակերպում

 • Ընտրված մատակարարների հետ բանակցությունների վարում:
 • Մատակարարների աշխատանքի գործընթացի վերահսկում:
 • Հաստատված ժամկետներում գովազդի թողարկում և վերահսկում:
 • Անհրաժեշտ վայրերում գովազդային նյութերի տեղադրման կազմակերպում:

Մասնագիտացված խանութների վաճառքների խթանմանն ուղղված ապրանքների մշակում

 • Մարքեթինգ պլանի մշակում:
 • Հաղորդակցության պլանի մշակում:

Հաշվետվություններ և փաստաթղթաշրջանառություն

 • Հաշվետվությունների ներկայացում` ըստ ներքին ընթացակարգերի:

Այլ գործառույթներ  

 • Այլ բաժինների հետ աշխատանքային հարաբերությունների ապահովում:
 • Բրենդի ճիշտ կիրառման վերահսկողության իրականացում:
 • Համապատասխան ստորաբաժանման այլ մասնագետի փոխարինում

Որակավորումներ և ունակություններ

 • Գովազդային ստանդարտներ: 
 • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզունների լավ իմացություն:
 • MS Office (լավ իմացություն):
 • Բարձրագույն (բակալավր): 
 • 5 տարվա աշխատանքային փորձ, որից 4 տարին` մասնագիտական գովազդի ոլորտում: