Վաճառքի և սպասարկման խորհրդատու

Բաժանորդների սպասարկման ենթաբաժին

ք.Մարտակերտ

Պաշտոնի նպատակը

Իրականացնել ընկերության հաճախորդների սպասարկումը և ծառայությունների վաճառքը սպասարկման կենտրոնի անխափան աշխատանքն ապահովելու նպատակով բաժանորդների սպասարկման ենթաբաժնի ընթացակարգերի և ղեկավարության հրահանգների շրջանակներում:

Վաճառքի իրականացում

 • Անշարժ հեռախոսագծերով ինտերնետ ծառայությունների տրամադրում:
 • Ինտերնետ ծառայության վերաբերյալ բոլոր տեսակի սարքերի վաճառք/տրամադրում:
 • Անշարժ և բջջային հեռախոսահամարների բոլոր ծառայությունների վաճառք, նշված ծառայությունների ակտիվացման և ապաակտիվացման կազմակերպում:
 • Լիցքավորման և Պրեմիում քարտերի վաճառքի իրականացում:

Ծառայությունների տրամադրում

 • Անշարժ, անլար, բջջային` կանխավճարային և հետվճարային, հեռախոսահամարների տրամադրում և հեռախոսահամարների հետ կապված գործարքների իրականացում` քարտի փախարինում, վերականգնում, ժամանակավոր անջատում և այլն:
 • Հեռախոսահամարների ամսավճարների և միջքաղաքային հեռախոսազանգերի դիմաց վճարների իրականացում:

Տեղեկատվության տրամադրում հաճախորդներին

 • Բաժանորդներին նրանց հաշիվների, կանխիկ վճարումների, կարգավիճակի փոփոխության մասին տեղեկատվության տրամադրում:
 • Բաժանորդներին կանխավճարային քարտի բալանսի, կարգավիճակի, ժամկետների, սակագների մասին տեղեկատվության տրամադրում:
 • Բաժանորդներին նոր ծառայությունների և դրանց սակագնային պլանների մասին տեղեկացում` տրամադրելով համապատասխան թռուցիկներ:

Հաշվետվություններ և փաստաթղթաշրջանառություն

 • Դրամական միջոցների հաշվառում:
 • Օրական հաշվետվությունների կազմում, ներկայացում: 

Այլ գործառույթներ

 • Այլ բաժինների հետ աշխատանքային հարաբերությունների ապահովում:
 • Համապատասխան ենթաբաժնի այլ աշխատողի փոխարինում:

Որակավորումներ և ունակություններ

 • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների իմացություն
 • MS Office ծրագրի լավ իմացություն
 • Միջնակարգ կրթություն