«Սմարթ» փաթեթ

Մարտի 1-ից մայիսի 31 միացեք «Սմարթ» փաթեթին և ստացեք րոպեներ Արցախում և դեպի ՀՀ, ներցանցային SMS-ներ ու շարժական համացանցի ծավալ:

 • Տվյալ առաջարկը հասանելի է միայն հետվճարային բաժանորդների համար:
 • Փաթեթը գործելու է ակտիվացման պահից սկսած մինչև ընթացիկ ամսվա վերջ (23:59:59):Փաթեթում ներառված րոպեները կսպառվեն միայն տրամադրված անվճար 180 րոպեն սպառելուց հետո:
 • Փաթեթում ներառված SMS հաղորդագրությունները կսպառվեն միայն տրամադրված անվճար 50 SMS-ն սպառելուց հետո:
 • Փաթեթում ներառված շարժական համացանցի ծավալը կսպառվի միայն տրամադրված անվճար 1 ԳԲ-ն սպառելուց հետո:
 • Տրամադրված րոպեներն սպառելուց հետո 1 րոպեի համար կգանձվի 16 դրամ:
 • Տրամադրված SMS-ն սպառելուց հետո 1 SMS համար կգանձվի 8 դրամ:
 • Տրամադրված ծավալը սպառելուց հետո 1 ՄԲ-ի դիմաց կգանձվի 15 դրամ:
 • Փաթեթի ակտիվացման համար բաժանորդը կարող է անձնագրով այցելել սպասարկման կենտրոն կամ ուղարկել 555 կարճ համարին

                     «Սմարթ Ա»-ի համար` A կամ a
                     «Սմարթ Բ»-ի համար` B կամ b
                     «Սմարթ Գ»-ի համար` C կամ c

 • Փաթեթի  ապաակտիվացման համար բաժանորդը ուղարկում է 0 թիվը 555 կարճ համարին:
 • Բաժանորդը կարող է ակտիվացնել տվյալ փաթեթները անվճար տրամադրվող 180 րոպեի և 50 SMS–ի, ինչպես նաև 1 ԳԲ-ի հետ միաժամանակ կամ կարող է ակտիվացնել դրանք սպառելուց անմիջապես հետո:
 • Եթե բաժանորդը ունի ակտիվացրած և  «Սմարթ» փաթեթներից և Գիգա 6 կամ Գիգա 15 փաթեթը, ապա միավորների սպառման առաջնահերթությունը կտրվի նվազագույն ծավալով փաթեթին:
 • Փաթեթի վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո բոլոր չօգտագործված միավորները կզրոյանան:Չապաակտիվացնելու դեպքում փաթեթը կվերաակտիվանա յուրաքանչյուր ամսվա սկզբին:
 • Ամսվա ընթացքում (օր.` մարտի 10-ին) փաթեթը ակտիվացնելու դեպքում, փաթեթի գումարը կգանձվի լրիվությամբ:
 • Փաթեթի մնացորդը ստուգելու համար բաժանորդը զանգահարում է` 111:
 • «Սմարթ» փաթեթներից հնարավոր է ակտիվացնել ընդամենը մեկ անգամ նույն ամսվա ընթացքում:  
 • «Սմարթ»  փաթեթներից կարող են օգտվել միայն ֆիզիկական անձինք:                                                              
 •  Տրամադրված միավորները չեն գործում ռոումինգում:

Առաջարկը գործում է մարտի 1-ից  մայիսի 31-ը ներառյալ:

12:00 03/03/2021


Հիմնական տեղեկությունների համար՝
info@kt.am
Բաժանորդների սպասարկման համար՝
customerservice@kt.am
Մամուլի համար՝ press@kt.am