Օպտիկամանրաթելային կապ

Արդիական տեխնոլոգիա՝ օպտիկամանրաթելային ցանց:

Առավելություններն ակնհայտ են:

Ներբեռնման արագություն

Բեռնման արագություն

Միացման վարձ

Ամսավճար

մինչև 512 կբիթ/վրկ

մինչև 512 կբիթ/վրկ

անվճար

2,400 դրամ

մինչև 1024 կբիթ/վրկ

մինչև 1024 կբիթ/վրկ

անվճար

2,800 դրամ

մինչև 2048 կբիթ/վրկ

մինչև 2048 կբիթ/վրկկ

անվճար

4,500 դրամ

մինչև 3072 կբիթ/վրկ

մինչև 3072 կբիթ/վրկ

անվճար

6,500 դրամ

մինչև 5120 կբիթ/վրկ

մինչև 5120 կբիթ/վրկ

անվճար

8,800 դրամ

մինչև 6144 կբիթ/վրկ

մինչև 6144 կբիթ/վրկ

անվճար

13,800 դրամ

մինչև 10240 կբիթ/վրկ

մինչև 10240 կբիթ/վրկ

անվճար

18,000 դրամ

մինչև 20480 կբիթ/վրկ

մինչև 20480 կբիթ/վրկ

անվճար

30,000 դրամ

մինչև 30720 կբիթ/վրկ

մինչև 30720 կբիթ/վրկ

անվճար

42,000 դրամ